Yök Denkliği

Yök Denkliği nedir?

YÖK denkliği, yurtdışında bir üniversite kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder.

Bir diploma için denklik başvurusu yapabilmeniz için öncelikle diplomayı aldığınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması gerekir. Genellikle devlet üniversiteleri ile geçmişi olan özel üniversiteler YÖK tarafından tanınır. yurtdışında üniversite okumak

Yurtdışında okuyacağınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmek için YÖK’e özel olarak dilekçe vermeniz gerekmektedir.

Denklik, almış olduğunuz eğitimin içeriği ile ilgilidir. Yurtdışında eğitiminiz boyunca almış olduğunuz derslerin ve içeriklerinin, Türkiye’deki aynı bölümün dersleri ve içerikleriyle uyumlu olması aranır. Bu uyum ve uygunluk varsa aldığınız diplomaya denklik verilir demektir. Eğer böyle bir uyum yok ise, eksik görülen dersleri Türkiye’de bir üniversitede almanız ya da Yök’ün denklik sınavına girmeniz istenebilir. Denklik sınavında ise 100 tam puan üzerinden 50 puanı almanız durumunda diplomanıza denklik verilir. yurtdışında üniversite okumak

YÖK denklik işlemleri konusunda özellikle Avrupa Birliği süreci kapsamında önemli gelişmeler olmuş, YÖK’ün bu konudaki tavrı oldukça olumlu yönde ilerleme sağlamıştır. Bu noktada Avrupa Birliğine üye olan ülkelerden alınmış olan diplomalarda tanınma ya da denklik anlamında herhangi bir sorun kalmamıştır. Bu noktada Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde okuyan öğrenciler artık denklik konusunda aşılmaz engellerle karşılaşmamaktadırlar.

Yurtdışında üniversite eğitimini tamamlayan öğrenciler için genellikle denklik önemli olmamaktır. Çünkü özellikle özel sektörde çalışmak isteyenler için, işverenler açısından denklik değil; alınan eğitim, bu eğitimin kalitesi, yabancı dil biliyor olmak ve kişinin kendisini ne ölçüde geliştirdiği daha önemlidir

Dünyada i̇lk 1.000’de olan bi̇r üni̇versi̇tede eği̇ti̇m almak

YÖK için denkliğin önemli kriterleri genellikle şunlardır:

  • Dünya üniversite sıralamalarında ilk 1.000 üniversite içerisine giren bir üniversiteden eğitim almış olmanız,
  • Bu üniversitenin Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkede olması,
  • Eğitim dilinin İngilizce olması,
  • Üniversitenin bir devlet üniversitesi olması gibi koşullardır.

    Yurtdışında eğitime başladığınız üniversitenin ilk 1.000’in dışında bir üniversite olması durumunda da eğer bu üniversite YÖK’ün tanıdığı bir üniversite ise ve aslında denklik ön koşullarını yerine getirdiyseniz bu durumda da denklik başvurusunda bulunabilirsiniz. yurtdışında üniversite okumak

    Yurtdışında eğitime başladığınız üniversitenin ilk 1.000’in dışında bir üniversite olması durumunda da eğer bu üniversite YÖK’ün tanıdığı bir üniversite ise ve aslında denklik ön koşullarını yerine getirdiyseniz bu durumda da denklik başvurusunda bulunabilirsiniz.

​   Yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerimizin, YÖK tarafından “tanınan” yükseköğretim kurumlarını e-Devletten (https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama) görmeleri mümkündür. Bu husus, öğrencilerimizin mezun olduklarında denklik problemleri yaşamaması için son derece önemlidir.

Daha detaylı bilgi ve Yök Denklik Başvurusu sürecinde gerekli olan evraklar hakkında bilgi almak için YÖK’ün resmi websitesini inceleyebilirsiniz.

Nish Education logo

NISH Education

Nish Education olarak deneyimli eğitmen ve danışman kadromuzla eğitim serüveninde doğru adımları kolay atmanıza yardımcı olmaktayız.

İletişim

@NishEducation2022